Organization Committee

Assoc. Prof. Kamala Tahsin KARIMOVA, Agrı İbrahim Çeçen University

Dr. Huseyin ERIS, Harran University

Assist. Prof. Muntazir MEHDI, Pakistan Language Academy

Sonali MALHOTRA, Delhi Balbahtri Academy

Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Harran University  

Lect. Feray KABALCIOGLU BUCAK, Harran University

Dr. Ahmad S. FAKHEER, Jorden University

INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURE AND CIVILIZATION

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD

to join in our scientific committee, please send your CV to kmkongresi@gmail.com

until July 1, 2020

Prof. Dr. Ayslu B. SARSEKENOVA - Orleu National Development Institute

Dr. George RUDIC - Montreal Pedagogy University

Prof. Dr. Hacer HUSEYONA - Azerbaijan Pedagogy University

Prof. Dr. Mustafa TALAS - Ömer Halisdemir University

Prof. Dr. Nadejda KHAN -  Karaganda State University

Prof. Dr. Necati DEMİR - Gazi University

Prof. Dr. Kıvanç İNELMEN - Bogazici University

Dr Halil AKMEŞE - Necmettin Erbakan University

Dr. Cavit POLAT - Iğdir University

Dr. Mariam S. OLSSON - Labanise University

Dr. Nikki M. COZOLOWSKI - John Hopkins University

  Dr. Wakako SADAHIRO - Sapparo City University

Dr. WU Yicheng - Minzu University 

Dr. Mehmet ULUCAN - Fırat Üniversitesi

Dr. Ayşenur ERDİL - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr.  F. Gül KOÇSOY - Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. CENGIZ ANIK - Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet ÇOBAN - Dicle Üniversitesi

Doç. Dr.  İryna Dryga - Milli Bilimler Akademisi

Doç. Dr. Naile Rengın OYMAN - Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Halilov Taleh Ferman Oglu - Nahçıvan Devlet Üniversitesi

Dr. Fatma Ecem CEYLAN - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Dr. Güller ŞAHİN - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya ÇİÇEK - Gaziantep Üniversitesi

Dr. Ekrem Mesut SU - Ali Rıza ÖZDERİCİ K.A.İ.H.L.

Dr. Hatice Evrim TÜTÜNSATAR - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Dr. Kevser Sevgi Ünal ASLAN - Korkut Ata Üniversitesi

Prof. Dr. İsa ELİRİ - Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Mahmut DOGAN - Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Rüstem Barış YEŞİLAY - Ege Üniversitesi

Dr. Arzu ALTUNTAŞ - Akdeniz Üniversitesi

Dr. Müjdan DENİZ - İstanbul Üniversitesi

Dr. Seher ŞEYLAN - Işık Üniversitesi

Dr. Semra Kılıç KARATAY - Aksaray Üniversitesi

Dr. A. Kadir  ÇÜÇEN - Uludağ Üniversitesi

Международный конгресс по культуре и цивилизации